Partnerzy

Instytut Socjologii

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednym z najważniejszych ośrodków socjologicznych w Polsce.

Pracownicy Instytutu są nastawieni na rozwój akademicki, który łączą z szeroką działalnością pozauniwersytecką. Angażują się w różnego rodzaju inicjatywy wiążące świat akademicki z biznesem i III sektorem. Realizowane w ten sposób projekty przyczyniają się zdobywania wiedzy praktycznej, ważnej zarówno z punktu widzenia rozwoju nauki, jak i społeczeństwa.

Instytut Socjologii jest również miejscem, gdzie oprócz dydaktyki prowadzone są we współpracy z partnerami z organizacji pozarządowych i biznesowych różnego rodzaju kursy, szkolenia oraz debaty, które przyciągają ludzi ciekawych świata społecznego.

Współpraca z Instytutem Socjologii UJ jest dla Fundacji Socjometr źródłem inspiracji i wsparcia merytorycznego w prowadzonych działaniach. Dysponowanie ekspertami z zakresu różnych obszarów życia społecznego jest niewątpliwym atutem Fundacji, który umożliwia jej podejmowanie projektów z zakresów różnych sfer życia społecznego.

 co

Nasza organizacja korzysta z pomocy Centrum Obywatelskiego, współfinansowanego przez Gminę Miejską Kraków.

Centrum Obywatelskie (CO) to przyjazna, inspirująca przestrzeń dla krakowskich inicjatyw społecznych. Główny celem CO jest zapewnienie kompleksowego wsparcia infrastrukturalnego i merytorycznego dla rozwoju działalności społecznej i obywatelskiej w Krakowie oraz wzmocnienie współpracy wewnątrz i międzysektorowej w zakresie działań na rzecz Krakowian.

 

 

B-United

B-United to agencja reklamowa, która w swoich projektach stara się tworzyć i wdrażać nowatorskie pomysły i idee. Zespół firmy, może poszczycić się skuteczną realizacją wielu ogólnopolskich kampanii komercyjnych, a także szerokim doświadczeniem w realizacji społecznie użytecznych przedsięwzięć. Wykształcenie socjologiczne właściciela firmy doskonale przekłada się na strategię jej rozwoju.

Współpraca z organizacjami III sektora jest ważną częścią działalności B-United. Realizowane w partnerstwie z Fundacją Socjometr projekty cechują się zarówno dobrą podbudową merytoryczną, jak i profesjonalnie przygotowaną strategią komunikacji i promocji.

Kooperacja z B-United pozwala naukowcom skupionym w Fundacji na wzbogacenie oglądu świata społecznego o doświadczenia partnerów ze świata biznesu i przekraczanie ograniczeń związanych z funkcjonowaniem w środowiskach akademickim i pozarządowym.

KNSS UJ

Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zostało reaktywowane w 2004 roku. Obecnie zrzesza 61 członków i członkiń. Podstawą działalności Koła są projekty realizowane przez Sekcje Tematyczne.

W ramach KNSS UJ działają trzy sekcje tematyczne: antropologii społecznej, badań społecznych oraz socjologii krytycznej.

Współpraca Fundacji Socjometr z Kołem Naukowym znajduje swoje odzwierciedlenie w inicjatywach takich, jak Kongres Młodej Socjologii oraz w projektach Fundacji realizowanych przez studentów w ramach praktyk studenckich.

Progressfera

Firma PROGRESSFERA jest stosunkowo młodą organizacją, która dysponuje jednak niezwykle doświadczonym zespołem, realizującym przedsięwzięcia związane z podnoszeniem jakości relacji interpersonalnych oraz poziomu kapitału kompetencji społecznych i organizacyjnych.

Dzięki podjętej współpracy, Fundacja Socjometr nie tylko stale pracuje nad podniesieniem kompetencji własnego zespołu, ale również realizuje wspólne z Progressferą programy szkoleniowe kierowane do partnerów zewnętrznych.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego

Fundacja Socjometr wraz z Fundacją Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego realizuje projekt “Obywatel powiatu wejherowskiego”, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom powiatu wejherowskiego dostępu do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Doświadczenie zespołów obu Fundacji oraz doskonała współpraca pomiędzy nimi gwarantuje, że w przyszłości będą podejmowane kolejne inicjatywy przynoszące korzyści społecznościom lokalnym.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+