Kontakt

Fundacja Socjometr Laboratorium Rozwiązań Społecznych

NIP:  513-023-45-26

REGON: 122802133

KRS:  0000454280

TELEFON: 512 251 570, 609 521 485


Adres do korespondencji:

ul. Ojcowska 15/1

32-087 Pękowice (Małopolska)


Adres e-mail:

a.dabrowski@socjometr.pl

k.stepnik@socjometr.pl


Numer Konta:

Nazwa Banku:  Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Numer rachunku: 72 1750 0012 0000 0000 2159 0328

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+