Laboratorium Rozwiązań Społecznych
Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Eksperci Fundacji Socjometr zapewniają merytoryczne wsparcie dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Obejmuje ono szeroki zakres działań, począwszy od doradztwa w kwestiach związanych z problematyką społeczną oraz diagnozowaniem obszarów działań organizacji III sektora, poprzez realizację projektów partnerskich, przygotowywanie koncepcji badań społecznych, realizację badań terenowych, przygotowywanie analiz zleconych przez NGO oraz ewaluację realizowanych przez nie projektów.

Instytucje publiczne

Badania społeczne w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy działania instytucji publicznych oraz optymalizacji prowadzonej przez nie polityki. Socjometr prowadzi analizy i badania społeczne na zlecenie instytucji publicznych. Doradzamy również w czasie tworzenia przez nie koncepcji badań oraz dokumentacji na potrzeby zamówień publicznych.

CSR

Ważnym celem Socjometru jest również włączanie się w działania podejmowane przez firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomagamy przedsiębiorstwom w budowaniu strategii działania w tym zakresie oraz monitorujemy efekty ich realizacji.

 

Tworzymy sieć współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz sektorem prywatnym. Nasze działania skupiają się wokół rozwoju i promocji wiedzy z zakresu nauk społecznych. Zamierzeniem Fundatorów Socjometru było stworzenie platformy, która ułatwi przekształcanie wiedzy naukowej w wiedzę użyteczną publicznie. Wyrazem tego są inicjatywy zmierzające do inicjowania współpracy pomiędzy naukowcami, sektorem pozarządowym oraz prywatnymi przedsiębiorstwami.