23 sie

Zaproszenie na seminaria wojewódzkie w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”

Zapraszamy na seminaria wojewódzkie organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach realizacja operacji „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Fundacja Socjometr jest partnerem w realizacji projektu. Celem operacji jest wymiana wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Zaproszenie na seminaria kierowane jest do:

  • Przedstawicieli władz samorządowych (władz wykonawczych oraz uchwałodawczych) na szczeblu lokalnym oraz regionalnym;
  • Pracowników instytucji samorządowych (w szczególności pracowników Urzędów Gmin, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej);
  • Przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej (w szczególności Urzędów Wojewódzkich);
  • Innych osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich (w szczególności pracowników sektora doradztwa rolniczego oraz Lokalnych Grup Działania).

W dniach od 4 do 8 września 2017 roku odbędą się spotkania w pierwszych 5 regionach. Szczegółowe informacje na temat miejsca spotkań znajdują się w poniższej tabeli. Osoby zainteresowane udziałem w seminariach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Konrad Stępnik, tel. 12 424-05-36, mail: k.stepnik@cdr.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – w każdym seminarium może brać udział maksymalnie 30 osób, z czego 20 osób musi reprezentować jednostki samorządu terytorialnego z terenu danego województwa.

Województwo Data Miejsce
Zachodniopomorskie 04.09.2017 Hotel Focus, ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin
Wielkopolskie 05.09.2017 Hotel Ikar, ul. Solna 18, 61-736 Poznań
Lubuskie 06.09.2017 Hotel Amadeus, ul. Jedności 87 A,
65-018 Zielona Góra
Dolnośląskie 07.09.2017 Q Hotel Plus, ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław
Opolskie 08.09.2017 Hotel Pod Złotą Koroną, ul. Oświęcimska 136,
45-641 Opole

 

Harmonogram seminariów

Czas realizacji Temat
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.45 Idea rolnictwa społecznego i dobre praktyki w zakresie gospodarstw opiekuńczych
9.45 – 10.30 Koncepcja gospodarstw opiekuńczych w Polsce
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 11.30 Możliwości finansowania gospodarstw opiekuńczych
11.30 – 12.00 Dyskusja
12.00 – 13.30 Działania władz centralnych i samorządowych na rzecz rozwoju usług opiekuńczych. Możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych
13.30 – 14.00 Lunch

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+