Sektor prywatny

Fundacja Socjometr realizuje badania społeczne i szkolenia dla firm. Szczególnym obszarem działania w tym zakresie są badania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Badania społeczne pozwalają na precyzyjne planowanie i ewaluację podejmowanych działań z zakresu CSR.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+