30 lis

Punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnego doradztwa naszych ekspertów. Nasz punkt konsultacyjny znajduje się w siedzibie Instytutu Socjologii UJ w Krakowie, ul. Grodzka 52, pok. 53. Dyżury ekspertów odbywają się w każdą środę w godzinach 18:30-19:30.

Uruchomienie punktu konsultacyjnego jest efektem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu „FIO – Małopolska Lokalnie”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+