Organizacje pozarządowe

Badania społeczne są doskonałym narzędziem ułatwiającym funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Umiejętne diagnozowanie potrzeb beneficjentów i dostępnych zasobów, budowanie planów strategicznych i projektowanie konkretnych zadań w oparciu o wyniki analiz czy wreszcie systematyczna ewaluacja podejmowanych działań sprzyjają rozwojowi organizacji, zwiększając jej skuteczność w realizowaniu celów statutowych i pozyskiwaniu środków finansowych.

Ważnym zadaniem organizacji pozarządowych jest aktywizowanie społeczności lokalnych. Wspieramy podmioty III sektora w korzystaniu z narzędzi partycypacyjnych.

Partnerstwo Zapraszamy wszystkie organizacje, które chciałyby realizować projekty partnerskie. Dysponujemy zespołem doświadczonym w przygotowywaniu diagnoz na potrzeby wniosków grantowych, przeprowadzaniu badań społecznych w dużych projektach oraz realizowaniu badań ewaluacyjnych. Pomagamy również w doborze narzędzi partycypacyjnych dostosowanych do profilu organizacji i lokalnych uwarunkowań.

Realizacja badań Specjalizujemy się w badaniach społecznych dla organizacji pozarządowych. Dysponujemy badaczami doświadczonymi w realizacji zarówno projektów jakościowych jak i ilościowych oraz analizie danych zastanych. Społecznie użyteczne badania to misja Fundacji Socjometr i pasja ludzi wokół niej skupionych.

Doradztwo Służymy radą wszystkim organizacjom pozarządowym, które potrzebują wsparcia profesjonalistów z zakresie prowadzenia badań społecznych. Pomagamy w przygotowywaniu koncepcji badań, kontaktujemy z ekspertami, którzy wspierają w projektowaniu badań, doradzamy w czasie przygotowywania zapytań ofertowych i wyborze wykonawców badań. Służymy także radą organizacjom, które w swojej działalności wykorzystują narzędzia partycypacyjne lub chciałyby podjąć działania na rzecz budowania lokalnych partnerstw.

Szkolenia Wiele prostych narzędzi badawczych może być samodzielnie stosowanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych. Nasi eksperci to nie tylko doświadczeni badacze terenowi, ale również dydaktycy i szkoleniowcy potrafiący w przystępny sposób przekazywać wiedzę dotyczącą badań społecznych.

Punkt konsultacyjny Zapraszamy do naszego punktu konsultacyjnego! Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdą środę w godzinach 18:30-19:30. Punkt konsultacyjny działa w siedzibie Instytutu Socjologii UJ w Krakowie, ul. Grodzka 52, pok.53. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego i mailowego!.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+