Obywatel Powiatu Wejherowskiego

Projekt „Obywatel Powiatu Wejherowskiego” jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi  Unii Europejskiej. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom powiatu wejherowskiego dostępu do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez uruchomienie dwóch punktów konsultacji obywatelskich.

Dzięki realizacji projektu mieszkańcy powiatu wejherowskiego mają możliwość uczestnictwa w bezpłatnym doradztwie z zakresu prawa, finansów oraz zarządzania projektem, a także projektów i funduszy pomocowych.

W ramach współpracy z  Fundacją Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego prowadzimy ewaluację projektu.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+