Gościnność krakowskich gospodarstw domowych w kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016

Projekt badawczy “Gościnność krakowskich gospodarstw domowych w kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016” zrealizowaliśmy w marcu 2014 roku we współpracy z Instytutem Socjologii UJ oraz Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży 2016. Głównym celem przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie badań ankietowych było dostarczenie danych umożliwiających oszacowanie liczby gospodarstw domowych, które udzielą noclegu uczestnikom Światowych Dni Młodzieży 2016. Wyniki badań pozwoliły również na szacunkowe określenie liczby pielgrzymów, którzy zostaną ugoszczeni przez Krakowian oraz zakresu pomocy, jaka zostanie im udzielona. Zidentyfikowaliśmy także typy gospodarstw domowych, w których udzielenie schronienia pielgrzymom jest najbardziej prawdopodobne oraz czynniki, które zniechęcają przedstawicieli krakowskich gospodarstw domowych do pomocy uczestnikom ŚDM.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+