couchsurfing

Projekt badawczy realizowany we współpracy ze studentkami z Instytutu Socjologii UJ, w ramach praktyk studenckich. Couchsurfing to strona internetowa oraz powstała wokół niej społeczność, łącząca podróżników z całego świata z osobami udostępniającymi im darmowy nocleg.
Badania mają charakter eksploracyjny i pilotażowy – zebrane dane posłużą do przygotowania koncepcji właściwego, bardziej rozbudowanego projektu badawczego. Głównym celem wstępnego etapu prac jest stworzenie narzędzi badawczych, które pozwolą na uchwycenie związków pomiędzy ideami i wartościami występującymi w dyskursie „internetowych klubów wzajemnej gościnności”, stosowanymi przez couchsurferów technikami performatywnymi zmierzającymi do ich urzeczywistnienia oraz ich indywidualnymi motywacjami do korzystania z tej formy turystyki i uczestnictwa w powstałej wokół niej społeczności. Badania terenowe realizowane są za pomocą obserwacji uczestniczącej.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+