02 Lis

Publikacje w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”

Zachęcamy do zapoznania się z efektami realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Fundacja Socjometr była partnerem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, które było głównym realizatorem tej operacji. Na stronie www.gospodarstwa-opiekuncze.pl w dziale „Publikacje” umieszczone zostały nowe publikacje: raport „Diagnoza potencjału samorządów do podjęcia działań na rzecz wdrożenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Raport z badań” oraz broszura „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym”.


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
23 Sie

Zaproszenie na seminaria wojewódzkie w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”

Zapraszamy na seminaria wojewódzkie organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w ramach realizacja operacji „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Fundacja Socjometr jest partnerem w realizacji projektu. Celem operacji jest wymiana wiedzy oraz nawiązanie współpracy pomiędzy aktorami istotnymi z punktu widzenia rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Zaproszenie na seminaria kierowane jest do:

  • Przedstawicieli władz samorządowych (władz wykonawczych oraz uchwałodawczych) na szczeblu lokalnym oraz regionalnym;
  • Pracowników instytucji samorządowych (w szczególności pracowników Urzędów Gmin, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej);
  • Przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej (w szczególności Urzędów Wojewódzkich);
  • Innych osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich (w szczególności pracowników sektora doradztwa rolniczego oraz Lokalnych Grup Działania).

W dniach od 4 do 8 września 2017 roku odbędą się spotkania w pierwszych 5 regionach. Szczegółowe informacje na temat miejsca spotkań znajdują się w poniższej tabeli. Osoby zainteresowane udziałem w seminariach prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Konrad Stępnik, tel. 12 424-05-36, mail: k.stepnik@cdr.gov.pl

Liczba miejsc jest ograniczona – w każdym seminarium może brać udział maksymalnie 30 osób, z czego 20 osób musi reprezentować jednostki samorządu terytorialnego z terenu danego województwa.

Województwo Data Miejsce
Zachodniopomorskie 04.09.2017 Hotel Focus, ul. Małopolska 23, 70-515 Szczecin
Wielkopolskie 05.09.2017 Hotel Ikar, ul. Solna 18, 61-736 Poznań
Lubuskie 06.09.2017 Hotel Amadeus, ul. Jedności 87 A,
65-018 Zielona Góra
Dolnośląskie 07.09.2017 Q Hotel Plus, ul. Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław
Opolskie 08.09.2017 Hotel Pod Złotą Koroną, ul. Oświęcimska 136,
45-641 Opole

 

Harmonogram seminariów

Czas realizacji Temat
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników
9.00 – 9.45 Idea rolnictwa społecznego i dobre praktyki w zakresie gospodarstw opiekuńczych
9.45 – 10.30 Koncepcja gospodarstw opiekuńczych w Polsce
10.30 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 11.30 Możliwości finansowania gospodarstw opiekuńczych
11.30 – 12.00 Dyskusja
12.00 – 13.30 Działania władz centralnych i samorządowych na rzecz rozwoju usług opiekuńczych. Możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych
13.30 – 14.00 Lunch

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
05 Lip

Praca w projekcie badawczym

Fundacja Socjometr poszukuje osób do pracy w projekcie badawczym „Związki i sieci. Nowe protesty pracownicze w Polsce 2004-2014” kierowanym przez dra Piotra P. Płucienniczaka. Wymagania:

  • student/ studentka socjologii bądź pokrewnych kierunków,
  • doświadczenie w analizie materiałów prasowych,
  • zainteresowanie socjologią stosunków przemysłowych i socjologią ruchów społecznych.

Zakres zadań:

  • selekcja wydarzeń z prasy,
  • kodowanie wyselekcjonowanych materiałów zgodnie z dostarczonym narzędziem badawczym
  • przygotowanie raportów cząstkowych.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu do 12 lipca 2016 roku na adres kierownika projektu: piotr@puldzian.net

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
05 Cze

Współpraca z Lokalną Grupą Działania Ziemia Bielska

Zespół Fundacji Socjometr nawiązał współpracę z prężnie działającą Lokalną Grupą Działania Ziemia Bielska. W jej ramach realizujemy badania ewaluacyjne, które pozwolą na pogłębioną ocenę wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sformułowanie rekomendacji odnośnie nowego dokumentu strategicznego. Uczestniczyliśmy także w  spotkaniu „Wspólny sukces – nowe rozdanie 2014-2020”, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD oraz w „V Spotkaniu Organizacji Pozarządowych z Obszaru LGD Ziemia Bielska”. Obie okazje wykorzystaliśmy do przeprowadzenia ankiet, które dostarczyły dodatkowych danych przydatnych do ewaluacji oraz cennych wskazówek do budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z tych wydarzeń.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
13 Mar

Warsztaty na Jurze

Z niekłamaną radością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z kolejną organizacją pozarządową – Stowarzyszeniem „Partnerstwo Północnej Jury”. W ramach kooperacji przygotowaliśmy scenariusz warsztatów oraz poprowadziliśmy zajęcia dla mieszkańców we wszystkich gminach wchodzących w skład tej Lokalnej Grupy Działania. Zebraliśmy ciekawy i bogaty materiał, który z pewnością będzie przydatny w dalszych działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie. Jednocześnie zrealizowane przez nas zajęcia kolejny raz pokazały, że otwarte warsztaty mogą być dla Lokalnych Grup Działania świetnym sposobem aktywizowania społeczności lokalnej oraz promocji – frekwencja w niektórych grupach, znacznie przekroczyła założenia organizatorów.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
30 Lis

Punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnego doradztwa naszych ekspertów. Nasz punkt konsultacyjny znajduje się w siedzibie Instytutu Socjologii UJ w Krakowie, ul. Grodzka 52, pok. 53. Dyżury ekspertów odbywają się w każdą środę w godzinach 18:30-19:30.

Uruchomienie punktu konsultacyjnego jest efektem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu „FIO – Małopolska Lokalnie”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
24 Lis

Badania w LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Fundacja Socjometr nawiązała współpracę z kolejną Lokalną Grupą Działania. Tym razem, wspólnie z LGD „Ziemia Jęrzejowska – Gryf”, realizujemy badania ewaluacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju. Rozpoczniemy także prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Pierwszym etapem projektu są badania jakościowe: wywiady pogłębione (z prezesem stowarzyszenia, przedstawicielem jego Komisji Rewizyjnej oraz pracownikami biura LGD) i wywiady grupowe (z członkami Rady oraz Zarządu LGD). W dalszej kolejności zrealizowane zostaną badania ilościowe: badanie ankietowe (PAPI) wśród mieszkańców obszaru LGD oraz CAWI wśród wnioskodawców – osób i podmiotów, którzy składali wnioski o dofinansowanie w czasie wdrażania LSR.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
07 Maj

V Kongres Młodej Socjologii

W najbliższy piątek (9 maja) rozpocznie się V Kongres Młodej Socjologii, którego głównym organizatorem jest Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ. Tak, jak w zeszłym roku, aktywnie włączyliśmy się w jego organizację, udzielając wsparcia w zakresie obsługi finansowej Kongresu. W ramach wydarzenia zaplanowano wiele interesujących wystąpień. Szczególnie polecamy panele „Socjologia w służbie społeczeństwu” oraz „Metody jakościowe w badaniach społecznych i marketingowych”. Zapraszamy także do udziału w imprezie pokongresowej. Więcej informacji o KMS można znaleźć na stronie http://kongres-mlodej-socjologii.org.pl/.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
10 Kwi

Projekt badawczy “Gościnność krakowskich gospodarstw domowych w kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016”

Fundacja Socjometr oraz Instytut Socjologii UJ wsparły Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży 2016, które odbędą się w dniach 26-31 lipca 2016 w Krakowie. Pierwszym etapem nawiązanej współpracy był projekt badawczy “Gościnność krakowskich gospodarstw domowych w kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016” zrealizowany w marcu 2014 roku pod kierownictwem ekspertów Socjometru. Głównym celem badań było dostarczenie danych, które pozwolą na oszacowanie liczby pielgrzymów, którzy zostaną ugoszczeni przez Krakowian w ich domach w czasie Światowych Dni Młodzieży 2016. Dodatkowe informacje oraz raport z badań będą dostępne już wkrótce na naszej stronie internetowej!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+