24 lis

Badania w LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Fundacja Socjometr nawiązała współpracę z kolejną Lokalną Grupą Działania. Tym razem, wspólnie z LGD „Ziemia Jęrzejowska – Gryf”, realizujemy badania ewaluacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju. Rozpoczniemy także prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Pierwszym etapem projektu są badania jakościowe: wywiady pogłębione (z prezesem stowarzyszenia, przedstawicielem jego Komisji Rewizyjnej oraz pracownikami biura LGD) i wywiady grupowe (z członkami Rady oraz Zarządu LGD). W dalszej kolejności zrealizowane zostaną badania ilościowe: badanie ankietowe (PAPI) wśród mieszkańców obszaru LGD oraz CAWI wśród wnioskodawców – osób i podmiotów, którzy składali wnioski o dofinansowanie w czasie wdrażania LSR.

02 paź

Małopolska Lokalnie 2014

Konkurs Małopolska Lokalnie 2014 został rozstrzygnięty, a projekt złożony przez Fundację Socjometr uzyskał bardzo wysoką ocenę i zakwalifikował się do dofinansowania z czołowego miejsca w rankingu. Dodatkowym sukcesem jest fakt, że grupa nieformalna Reh-aktywni, którą wspieraliśmy również dostała finansowanie na realizację swojego projektu.

FIO Małopolska Lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych na terenie małopolski. Podobne projekty realizowane są również w innych województwach, np. na śląsku (slaskielokalnie.pl). W Małopolsce program powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia i jest realizowany w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-20 – mikrodotacji. Finanse na realizację działań podjętych w ramach tego programu w całości pochodzą z krajowych środków publicznych. W obecnym konkursie, w województwie małopolskim przewidziano pulę 600.000 zł na mikrodotacje w wysokości od 2.000 zł do 5.000 zł.

W tegorocznym konkursie złożono ponad 400 wniosków w całym województwie, a 131 z nich otrzymało finansowanie. W subregionie, w którym Fundacja Socjometr składała wniosek, liczba otrzymanych dotacji wyniosła 31 przy 106 poprawnie złożonych wnioskach.

Pierwszy projekt ma na celu wzmocnienie potencjału merytorycznego, poprzez pogłębienie wiedzy zespołu Fundacji, oraz potencjału technicznego, dzięki zakupowi urządzeń niezbędnych do sprawnego funkcjonowania. Projekt doprowadzi do profesjonalizacji działań organizacji, oraz rozwoju działalności statutowej Fundacji, dzięki zaplanowanym działaniom komunikacyjnym. Pośrednio ma również na celu pomoc dla małopolskich organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, dzięki oferowanemu wsparciu w zakresie badań społecznych.

W drugim projekcie nasza Fundacja jest instytucją wspierającą dla nieformalnej grupy Reh-aktywni, która w swoim projekcie przeprowadzi badania przesiewowe we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Zielonki. Projekt został objęty patronatem wójta gminy Zielonki i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dyrektorów szkół. Więcej informacji dotyczących projektu możecie znaleźć na stronie projektu www.synapsa-fizjoterapia.pl lub dzwoniąc do koordynatorki projektu p. Natalii Wichrowskiej (tel. 600260666).

fio

07 maj

V Kongres Młodej Socjologii

W najbliższy piątek (9 maja) rozpocznie się V Kongres Młodej Socjologii, którego głównym organizatorem jest Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ. Tak, jak w zeszłym roku, aktywnie włączyliśmy się w jego organizację, udzielając wsparcia w zakresie obsługi finansowej Kongresu. W ramach wydarzenia zaplanowano wiele interesujących wystąpień. Szczególnie polecamy panele „Socjologia w służbie społeczeństwu” oraz „Metody jakościowe w badaniach społecznych i marketingowych”. Zapraszamy także do udziału w imprezie pokongresowej. Więcej informacji o KMS można znaleźć na stronie http://kongres-mlodej-socjologii.org.pl/.

10 kw.

Projekt badawczy “Gościnność krakowskich gospodarstw domowych w kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016”

Fundacja Socjometr oraz Instytut Socjologii UJ wsparły Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży 2016, które odbędą się w dniach 26-31 lipca 2016 w Krakowie. Pierwszym etapem nawiązanej współpracy był projekt badawczy “Gościnność krakowskich gospodarstw domowych w kontekście Światowych Dni Młodzieży 2016” zrealizowany w marcu 2014 roku pod kierownictwem ekspertów Socjometru. Głównym celem badań było dostarczenie danych, które pozwolą na oszacowanie liczby pielgrzymów, którzy zostaną ugoszczeni przez Krakowian w ich domach w czasie Światowych Dni Młodzieży 2016. Dodatkowe informacje oraz raport z badań będą dostępne już wkrótce na naszej stronie internetowej!