20 paź

Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Fundacja Socjometr jest partnerem w projekcie „Aktywizacja społeczności lokalnej w projektach rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Głównym partnerem KSOW realizującym projekt jest Politechnika Warszawska. Oprócz Fundacji Socjometr w realizacji operacji uczestniczy także Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa. Prezentujemy efekt realizacji operacji – ekspertyzę podsumowującą wyniki badań uzyskanych podczas warsztatów. Zachęcamy do pobrania pliku: Ekspertyza_2021

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+