02 lis

Publikacje w ramach projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”

Zachęcamy do zapoznania się z efektami realizacji projektu „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. Fundacja Socjometr była partnerem Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, które było głównym realizatorem tej operacji. Na stronie www.gospodarstwa-opiekuncze.pl w dziale „Publikacje” umieszczone zostały nowe publikacje: raport „Diagnoza potencjału samorządów do podjęcia działań na rzecz wdrożenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce. Raport z badań” oraz broszura „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym”.


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+