05 cze

Współpraca z Lokalną Grupą Działania Ziemia Bielska

Zespół Fundacji Socjometr nawiązał współpracę z prężnie działającą Lokalną Grupą Działania Ziemia Bielska. W jej ramach realizujemy badania ewaluacyjne, które pozwolą na pogłębioną ocenę wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz sformułowanie rekomendacji odnośnie nowego dokumentu strategicznego. Uczestniczyliśmy także w  spotkaniu „Wspólny sukces – nowe rozdanie 2014-2020”, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD oraz w „V Spotkaniu Organizacji Pozarządowych z Obszaru LGD Ziemia Bielska”. Obie okazje wykorzystaliśmy do przeprowadzenia ankiet, które dostarczyły dodatkowych danych przydatnych do ewaluacji oraz cennych wskazówek do budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z tych wydarzeń.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+