17 lut

Badania ewaluacyjne dla LGD „Beskid Gorlicki”

W ramach działalności statutowej i wsparcia organizacji pozarządowych nasza fundacja współpracuje z Lokalnymi Grupami Działania, oferując pomoc w realizacji badań ewaluacyjnych dotyczących ich dotychczasowych działań oraz diagnozy prowadzącej do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju.

Na początku tego roku podjęliśmy współpracę z Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki”. Obok analizy danych zastanych oraz badań jakościowych, projekt obejmuje badania terenowe na obszarze działania LGD, w których zbierane będą opinie mieszkańców.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+