30 lis

Punkt konsultacyjny dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnego doradztwa naszych ekspertów. Nasz punkt konsultacyjny znajduje się w siedzibie Instytutu Socjologii UJ w Krakowie, ul. Grodzka 52, pok. 53. Dyżury ekspertów odbywają się w każdą środę w godzinach 18:30-19:30.

Uruchomienie punktu konsultacyjnego jest efektem realizacji projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu „FIO – Małopolska Lokalnie”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+
24 lis

Badania w LGD „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”

Fundacja Socjometr nawiązała współpracę z kolejną Lokalną Grupą Działania. Tym razem, wspólnie z LGD „Ziemia Jęrzejowska – Gryf”, realizujemy badania ewaluacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju. Rozpoczniemy także prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Pierwszym etapem projektu są badania jakościowe: wywiady pogłębione (z prezesem stowarzyszenia, przedstawicielem jego Komisji Rewizyjnej oraz pracownikami biura LGD) i wywiady grupowe (z członkami Rady oraz Zarządu LGD). W dalszej kolejności zrealizowane zostaną badania ilościowe: badanie ankietowe (PAPI) wśród mieszkańców obszaru LGD oraz CAWI wśród wnioskodawców – osób i podmiotów, którzy składali wnioski o dofinansowanie w czasie wdrażania LSR.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+