02 paź

Małopolska Lokalnie 2014

Konkurs Małopolska Lokalnie 2014 został rozstrzygnięty, a projekt złożony przez Fundację Socjometr uzyskał bardzo wysoką ocenę i zakwalifikował się do dofinansowania z czołowego miejsca w rankingu. Dodatkowym sukcesem jest fakt, że grupa nieformalna Reh-aktywni, którą wspieraliśmy również dostała finansowanie na realizację swojego projektu.

FIO Małopolska Lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych na terenie małopolski. Podobne projekty realizowane są również w innych województwach, np. na śląsku (slaskielokalnie.pl). W Małopolsce program powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia i jest realizowany w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-20 – mikrodotacji. Finanse na realizację działań podjętych w ramach tego programu w całości pochodzą z krajowych środków publicznych. W obecnym konkursie, w województwie małopolskim przewidziano pulę 600.000 zł na mikrodotacje w wysokości od 2.000 zł do 5.000 zł.

W tegorocznym konkursie złożono ponad 400 wniosków w całym województwie, a 131 z nich otrzymało finansowanie. W subregionie, w którym Fundacja Socjometr składała wniosek, liczba otrzymanych dotacji wyniosła 31 przy 106 poprawnie złożonych wnioskach.

Pierwszy projekt ma na celu wzmocnienie potencjału merytorycznego, poprzez pogłębienie wiedzy zespołu Fundacji, oraz potencjału technicznego, dzięki zakupowi urządzeń niezbędnych do sprawnego funkcjonowania. Projekt doprowadzi do profesjonalizacji działań organizacji, oraz rozwoju działalności statutowej Fundacji, dzięki zaplanowanym działaniom komunikacyjnym. Pośrednio ma również na celu pomoc dla małopolskich organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, dzięki oferowanemu wsparciu w zakresie badań społecznych.

W drugim projekcie nasza Fundacja jest instytucją wspierającą dla nieformalnej grupy Reh-aktywni, która w swoim projekcie przeprowadzi badania przesiewowe we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Zielonki. Projekt został objęty patronatem wójta gminy Zielonki i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dyrektorów szkół. Więcej informacji dotyczących projektu możecie znaleźć na stronie projektu www.synapsa-fizjoterapia.pl lub dzwoniąc do koordynatorki projektu p. Natalii Wichrowskiej (tel. 600260666).

fio

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+